Obchodní podmínky

1. Kurzovné se platí předem na půl roku, který koresponduje s pololetím ve škole. Tzn. září-leden dále únor-červen. Po pololetí je možné ukončit účast v kurzu.

2. Vystoupení všech kurzů se koná  vždy mezi 5. a 23.6., vystoupení předchází jedna generálka v délce trvání 2,5 hodiny, která je povinná, neúčast znamená vyřazení z vystoupení.

3. Nepřítomnost na hodině je třeba omlouvat  (stačí napsat na skupinu na Whatsappu, nebo sms).

4. Kurzovné se nevrací a to ani v případě nemoci. Pokud dítě přichází do kurzu v průběhu měsíce, cena kurzu se počítá od hodiny ve které do kurzu přišlo.

5. Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním záznamů, (fotek, videa) ze zkoušek a z vystoupení na www.proczijeme.cz, nebo Faceb. -  Proč žijeme?, případně i placenou inzerci na fb. pro účely reklamy na Herecké kurzy, kurzy Kytary a Ukulele.